Kobudo in Hessen
Ryuky-Kobudo-Shotokan-Team

 

Home

Kobudo

Stile

Waffen

Kobudo-Hessen-
Team

Kobudo Bücher

Lehrgänge

Kontakt

Links & Dojos

Impressum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Shotokan-Kobudo Team:

David

David Dekreon
(info@kobudo-hessen.de)


3. Dan Ryukyu Kobudo Shotokan
2. Dan Ryukyu Kobudo Tesshinkan
3. Dan Shotokan Karate Do
3. Dan Ryukyu Shorin Ryu Karate Do Tesshinkan

1. Dan Kendo


lizenzierter Tesshinkan-Kobudo-Sensei

Trainer A Breitensport Karate (Karatelehrer)
DKV B Prüfer SOK / SHOTOKAN / KOBUDO

raymund

Raymund Wacker
(r.wacker@kobudo-hessen.de)


2. Dan Ryukyu Kobudo Shotokan
2. Dan Shotokan Karate Do
2. Dan Ryukyu Shorin Ryu Karate Do Tesshinkan

Trainer B Breitensport Karate (Karatelehrer)
DKV B Prüfer SOK / SHOTOKAN / KOBUDO

Klaus Hummel
(k.hummel@kobudo-hessen.de)


2. Dan Ryukyu Kobudo Shotokan
2. Dan Hanbojutsu (Shotokan Kobudo)
3. Dan Shotokan Karate Do
1. Dan Ryukyu Shorin Ryu Karate Do Tesshinkan

Trainer B Breitensport Karate (Karatelehrer)

DKV B Prüfer SOK / KOBUDO
Wolfgang Eis
(w.eis@kobudo-hessen.de)


1. Dan Ryukyu Kobudo Shotokan
1. Dan Shotokan Karate Do

 

2